Mighty Consulting is een strategische alliantie aangegaan met S-Ray Diagnostics, een kennisbedrijf van Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit biedt onze klanten de mogelijkheid om daadwerkelijk inzicht te krijgen in de mate van strategic alignment binnen de organisatie. Op basis van een hoogwaardig en unieke methodologie wordt concreet inzicht gegeven in de mate waarin de organisatie de bedrijfsstrategie kent, begrijpt en daadwerkelijk wil uitvoeren. Vervolgens wordt daadwerkelijk aangegeven waar en hoe te

interveniëren teneinde de mate van strategic alignment daadwerkelijk te verhogen. Het resultaat daarvan zal een substantiële verhoging van de company performance opleveren. Inmiddels wordt deze aanpak toegepast bij een groot aantal vooraanstaande organisaties binnen het bedrijfsleven en overheid. Graag bespreken wij hoe deze hoogwaardige expertise daadwerkelijk kan bijdragen aan een aanzienlijke verbetering van de company performance.

s-ray-diagnostics-mighty-consulting